Het Gorter-model is ontwikkeld door Robert Gorter, MD, PhD, die zelf in 1976 is hersteld van zaadbalkanker in stadium IV (weinig gedifferentieerde kiemceltumor) door een niet-toxische behandeling – dat wil zeggen, zonder toepassing van chemo- of radiotherapie.

Dit model is dus gebaseerd op eigen ervaring, uitgebreid onderzoek en decennia van klinische ervaring. Het Gorter-model omvat een aantal medische ingrepen om de immuunfunctie te versterken, voornamelijk therapeutische koorts (hyperthermie van het gehele lichaam op koortsniveau), gelokaliseerde hyperthermie, een vorm van inenting voor  immuun restauratie om de immuunactiviteit te ‘herstarten’ of te verbeteren, en andere immuunversterkende methoden zoals infusies met voedingsstoffen en sporenelementen.

Het model kan op zichzelf worden gebruikt, zoals gewoonlijk het geval is, of in combinatie met conventionele kankerbehandelingen.
Idealiter zal deze vorm van niet-toxische therapie in de toekomst worden aangeboden als de methode voor eerstelijnsbehandeling wanneer er voor het eerst kanker bij iemand wordt vastgesteld, in plaats van als laatste redmiddel te dienen wanneer de traditionele kankerbehandelingen niet succesvol zijn geweest.

Het Gorter-model heeft betrekking op ten minste twee fundamentele processen:

    • medische procedures om de kanker te bestrijden en
    • therapieën om de immuunfunctie te mobiliseren en te verbeteren.

Wat de factor van wederzijdse beinvloeding van lichaam en geest betreft zijn de meest succesvolle patiënten die we behandelen de mensen die zeer bewust omgaan met het proces van keuzen maken en die hun ziekte actief omhelzen als een motivatie om een gezonder, betekenisvoller leven te gaan leiden.

Deze patiënten halen het meeste uit de behandeling en nemen ook een gezondere leefstijl aan. Tegelijkertijd neigen ze ertoe hun ziekte te aanvaarden en te omhelzen als een kans om een betekenisvoller en doelbewuster leven te gaan leiden. Immunotherapie heeft tot doel deze functies weer op te starten en tegen kanker in te zetten. Het Gorter-model is een innovatieve aanpak om de immuunfunctie van een patiënt te mobiliseren en te herstellen en het lichaam in staat te stellen de kanker terug te dringen.

Door de lichaamseigen afweermechanismen tegen kanker te versterken wordt de genezing gemaximaliseerd. Hetzelfde proces is belangrijk voor het voorkomen en bestrijden van kanker en kan kankerpatiënten zelfs in totale en langdurige remissie brengen.

Het Gorter-model biedt nieuwe en doeltreffende opties voor kankertherapie en een scala aan niet-toxische behandelmethoden. Patiënten die dit protocol volgen melden vaak dat ze binnen twee dagen na de behandeling meer energie hebben, zich levendiger voelen en geen van de negatieve bijwerkingen hebben die gewoonlijk met chemotherapie, bestraling of hormoonbehandelingen worden geassocieerd. Het Gorter-model biedt een gedocumenteerd potentieel voor de gedeeltelijke of volledige remissie van kanker in fase III en IV.

In het MCC is bij ruwweg 60 tot 70 procent van alle kankerpatiënten met solide tumoren die minstens drie vaccinaties voor  immuun restauratie hebben gekregen gedeeltelijke remissie opgetreden.

Veel van deze remissies duren vijf jaar of langer. Onder de honderden patiënten die volgens het Gorter-model zijn behandeld en bij wie volledige remissie is opgetreden, is er geen enkele terugkeer van kanker voorgekomen (met drie uitzonderingen, mensen die allemaal verstokte rokers waren).

Het gemiddelde remissieniveau van 48 procent voor patiënten met primaire hersentumoren (zoals glioblastoma multiforme in fase IV) is indrukwekkend. Dit resultaat is opmerkelijk omdat de kans om de ziekte een jaar te overleven bij conventionele behandeling (radiotherapie in combinatie met Temodal) 28 procent is; slechts 1 procent van de patiënten overleeft kanker drie jaar of langer.5

Tegenwoordig zijn er honderden kankerpatiënten behandeld volgens de Gorter-methode, die al vijf jaar of langer in leven zijn. In het algemeen hebben deze patiënten beduidend langer geleefd dan de statistische prognose aangeeft en is hun leven beter geweest, zonder de slopende bijwerkingen van toxische therapieën.

Zoals eerder gezegd zijn de patiënten die de beste respons vertonen degenen die op zijn minst drie vaccinaties voor  immuun restauratie hebben gehad en actief hebben deelgenomen aan hun eigen genezingsproces.