The Gorter Model
is non-toxic cancer treatment approach

Based on
over 4 decades scientific research and clinical trials

We treat patients
according to their individual needs

Welkom bij Medical Center Cologne

Het Medical Center Cologne is opgericht door Robert Gorter, MD, PhD en staat sinds twaalf jaar onder zijn leiding. Het centrum is gewijd aan de behandeling van kanker met behulp van immuun- ondersteunende therapieën. Dr. Gorter heeft dit programma ontwik- keld na meer dan 35 jaar klinische ervaring, nadat hij zelf kanker had overleefd en gedurende vier jaar programmadirecteur was geweest op het gebied van behandeling van en onderzoek naar aids.

Read more

Immunotherapie als behandeling bij kanker

Voor iedere patiënt is het uiteindelijke doel het immuunsysteem met al zijn primaire functies te herstellen en krachtig te maken. De basiselementen van het Gorter-model zijn de integratie van de thera- pieën en protocollen in een op de patiënt afgestemd behandelplan. De behandeling bestaat uit een of meerdere van de onderstaande therapieën om de immuunfunctie te optimaliseren of de kankercel- len direct te vernietigen.

Read more

Het programma van het Medical Center Cologne

Het Gortermodel is erop gericht de immuunfunctie te herstellen en te versterken, zodat het immuunsysteem in staat is overal in het li- chaam kankercellen op een offensieve en effectieve manier te bestrij- den. De behandeling wordt tevens versterkt door vormen van zelfzorg zoals aandacht voor het voedingspatroon, meditatie, visualisatie en fysieke activiteit. Dit alomvattende programma kan ook worden ge- bruikt in combinatie met conventionele kankertherapie, zoals che- mo- en radiotherapie, hormoonremmers of andere behandelingen. Therapeutische koorts wordt ook toegepast in combinatie met im- munotherapie met bijvoorbeeld interleukine, interferon en verschei- dene andere behandelingen. De verschillende methoden zijn wereld- wijd in honderden klinische tests geëvalueerd.

In het Gorter-model bestaat de eerste stap uit het opwekken van koorts – hetzij door een algehele hyperthermie op koortsniveau of door gelokaliseerde hyperthermie – in combinatie met Immune restauratie therapieën. Tot de aandoeningen die succesvol met het Gortermodel zijn behandeld, horen bijna alle solide tumoren met metastasen, zoals borst- en prostaatkanker, long-, hersen-, lever-, colon- en botkanker.

Read more

De klinische omgeving

De behandeling geeft hoop, hoewel niet bij alle patiënten verbetering optreedt. In het Medical Center Cologne hebben bijna alle patiënten (96 procent) kanker in het laatste stadium. Maar ondanks dat treedt bij ongeveer 18 procent van de patiënten met maligne melanomen tot wel 48 procent met glioblastoma multiforme in fase IV totale re- missie op. In de gevallen van glioblastoma multiforme in fase IV vertoont, afgezien van de 48 procent van de patiënten waarbij volledige re- missie optreedt, ruwweg 40 tot 60 procent gedeeltelijke remissie. Sommigen sterven in de loop van de behandeling, wat in de lijn der verwachting ligt omdat het overgrote deel van de patiënten het pro- gramma begint in de laatste fase van een ziekte, met grote tumoren en grootschalige weefselvernietiging, fysieke uitputting en een aan- getast immuunsysteem. Veel patiënten zijn ook fysiek aangeslagen door eerdere chirurgische ingrepen, chemotherapie en bestraling. Dit maakt de stabilisatie van hun ziekte des te opmerkelijker. De behandeling in het Medical Center Cologne verzwakt de pa- tiënten niet. Zelfs patiënten met kanker in fase IV melden vaak dat ze een gevoel van vitaliteit hebben en in staat zijn om gedurende een groot deel van de duur van hun ziekte de kwaliteit van hun leven op peil te houden of zelfs te verbeteren.

Read more